Bestyrelse

Kim Hansen (formand)
Ceres Alle 7, 5.3 - 21 32 89 72 - 8000@mail.dk

Nønne M. Svalholm (næstformand)
Ceres Alle 7, 10.7 - 31 34 34 80 - nm@svalholm.dk

Erling Larsen
Ceres Alle 7, 15.3 - 50 58 40 93 - erno671@gmail.com

Jacob Futtrup
Ceresbyen 64 - 61 63 83 99 - jacob.s@enggaard.dk

Sidsel Lindberg Tefre
Ceres Alle 7, 10.8 - 26617986 - sidseltefre@yahoo.dk

Peter Viskum (suppleant)
Ceres Alle 7,14.3 - 29 33 77 86 - peter.v@enggaard.dk

Khoa M. Dinh (suppleant)
Ceres Alle 7,14.1 - 60 60 09 53 - khoa89dinh@gmail.com