Gode fif vedr. bygning og teknik

På denne side kan du finde gode fif vedr. vores bygning og dens teknik mm.

Skrald og affaldsskakt

Affaldsskakt
Affald skal, for at undgå lugt, altid være indpakket, og poserne skal altid være lukkede.

Følgende må ikke smides i affaldsskakten:
- Pizzabakker og anden pap
- Glasflasker
- Tekstil

På vendepladsen ved hovedindgangen er placeret pap- og flaskecontainere.
Skift af filtre i ventilationsanlæg i teknikrum

Filtrene anbefales udskiftet hver 6. måned.

På billedet ses ventilationsanlæg i teknikrum, hvor de to filtre er markeret.

Når filtrene skal udskiftes, trækkes de gamle ud og de nye indsættes.

De brugte filtre må IKKE smides ud i affaldsskakten. De skal kasseres på affaldsstation eller smides ud, når der arrangeres fælles opsamling og udsmidning i ejendommen.

Filtrene kan bestilles og hentes hos bestyrelsen - følg med op opslag for tidspunkt.

Rens af afløb på altan

Afløb på altan kan renses ved at demontere det midterste terrassebræt, som ligger over afløbet.

Ifølge anbefaling fra A. Enggaard er det nok at kontrollere afløbet 1-2 gange årligt. Dette gøres ved at hælde et par spande vand ud på altanen og kontrollere, at vandet trækker væk. Hvis vandet forsvinder er der ikke grund til at gøre yderligere.

Skift af batterier på din lejligheds dørlås

Download vejledning til skift af batterier i din lejligheds dørlås her.