Beboerguide til Ceres Panorama og gode fif vedr. bygning og teknik

På denne side kan du finde beboerguide til Ceres Panorama, samt vejledning og gode fif vedr. vores bygning og dens teknik mm.

Beboerguide til Ceres Panorama

Bestyrelsen har lavet en guide til alle ejere i Ceres Panorama og også vil blive sendt til nye ejere i ejerforeningen.

Vi håber, at I alle vil få glæde af guiden, og at medlemmer, der lejer deres lejlighed ud, vil sende den til nuværende og kommende lejere.

Beboerguide til Ceres Panorama

Aptus låsesystem og Yale Doorman

Låsesystemet i Ceres Panorama hedder Aptus og kan betjenes via dørtelefon, kode og brik.

Information om App'en Aptus Home og systemets hjemmeside, dørtelefonen, nøglebrik, vores lejlighedsdør Yale Doorman - herunder vejledning til skift af batterier dørlåsen - kan du finde her.

Navn på dørtelefonen ved indgangen

Er du ny i Ceres Panorama og ønsker dit navn på dørtelefonen, kan du sende en mail til Jan Rahbek fra Ceres Panorama cps@rahbek.se eller til firmaet Certego aarhus@certego.dk med fornavn/e, efternavn/e og det telefonnummer, som dørtelefonen skal ringe til når gæster ringer på. Husk at angive lejlighedsnummer.

Skrald og affaldsskakt

Affaldsskakt
Affald skal, for at undgå lugt, altid være indpakket, og poserne skal altid være lukkede.

Følgende må ikke smides i affaldsskakten:
- Pizzabakker og anden pap
- Glasflasker
- Tekstil

På vendepladsen ved hovedindgangen er placeret pap- og flaskecontainere.

Sorteringsliste til køkkenaffald.

Det er Beboerens eget ansvar at skille sig af med øvrige affaldstyper i fx særskilt-opstillede containere i Ceres Byen, genbrugsstation eller ved at bestille storskrald.
Oversigt over affaldsstationer i Ceres Byen.

Vejledning: Sådan sorterer du dit affald.

Affaldsskakten må ikke benyttes i tidsrummet kl. 22-06 af hensyn til de omkringboende beboere.Storskrald

Storskrald må kun henstilles på afmærket areal til storskrald, som er flisearealet ved siden af cykelskuret.
Det er Beboerens eget ansvar at bortskaffe storskrald, men det er GRATIS at bestille storskrald.

Storskrald må tidligst stilles ud aftenen før kl. 22 og senest kl. 06.00 på afhentningsdagen.
Storskrald afhenter ikke løst affald i papkasser, bæreposer og sorte sække. Storskrald skal sorteres og fyldes i klare plastsække, bundet med en knude eller snor. Pap skal være foldet og bundet, og guldtæpper, max. 1,5 m, skal rulles sammen og have snor om.
Byggeaffald, skarpe genstande, husholdningskemikalier og bekæmpelsesmidler er ikke omfattet af storskraldsordningen. Benyt i stedet en genbrugsstation.

Storskrald kan bestilles gratis på telefon 8940 1600 eller online på: http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Selvbetjening/Affald/Tast-selv-privat/Storskrald-bestil-afhentning.aspx?sc_lang=da

Husk at skrive en seddel pa° storskraldet, at ”Storskrald er bestilt + dato”.

Læs mere om sortering og bestilling af storskrald her.

Skift af filtre i ventilationsanlæg i teknikrum

Filtrene anbefales udskiftet hver 6. måned.

På billedet ses ventilationsanlæg i teknikrum, hvor de to filtre er markeret.

Når filtrene skal udskiftes, trækkes de gamle ud og de nye indsættes. Herefter holdes knapperne A og D inde på displayet samtidig i 5 sek. for at resette alarmen.
Find vejledning til udskiftning her.

De brugte filtre må IKKE smides ud i affaldsskakten. De skal kasseres på affaldsstation eller smides ud, når der arrangeres fælles opsamling og udsmidning i ejendommen.

Filtrene kan bestilles og hentes hos bestyrelsen - følg med op opslag for tidspunkt.

Rens af afløb på altan

Afløb på altan kan renses ved at demontere det midterste terrassebræt, som ligger over afløbet.

Ifølge anbefaling fra A. Enggaard er det nok at kontrollere afløbet 1-2 gange årligt. Dette gøres ved at hælde et par spande vand ud på altanen og kontrollere, at vandet trækker væk. Hvis vandet forsvinder er der ikke grund til at gøre yderligere.

Bestilling af navneskilte

Navneskilte til både dørskilt og postkasse bestilles her: www.navneskilte-indlæg.dk

Rengøring af udsugning i badeværelse

Trænger udsugningsventilen i badeværelset til rengøring, er denne vejledning fra Tuborg Havnepark brugbar.

Altan afskærmning

Det er muligt at montere afskærmning med glas-/akrylplader på altanerne. Montering skal opfylde de tekniske specifikationer, som vedhæftet løsning angiver.