Beboerguide til Ceres Panorama og gode fif vedr. bygning og teknik

På denne side kan du finde beboerguide til Ceres Panorama, samt vejledning og gode fif vedr. vores bygning og dens teknik mm.

Beboerguide til Ceres Panorama

Bestyrelsen har lavet en guide til alle ejere i Ceres Panorama og også vil blive sendt til nye ejere i ejerforeningen.

Vi håber, at I alle vil få glæde af guiden, og at medlemmer, der lejer deres lejlighed ud, vil sende den til nuværende og kommende lejere.

Velkommen til Ceres Panorama

Velkommen til Ceres Panorama opdateres af Jan Rahbek, mailto:cps@rahbek.se

Aptus låsesystem og Yale Doorman

Låsesystemet i Ceres Panorama hedder Aptus og kan betjenes via dørtelefon, kode og brik.

Information om og ikke mindst hvordan du får hjælp til App'en Aptus Home, brug af systemets hjemmeside, dørtelefonen, nøglebrik, samt vores lejlighedsdørlås Yale Doorman - kan du finde her

Vejheldingin til oprettelse og vedligeholdelse af koder til låsesystemet kan hentes her Oprettelse af koder

Vejledning til verificering af låsebrikker til til døren Verifikation af låsebrikker
¨

Hvis dørlåsen ikke fungerer er det muligt at genstarte dørlåsen - vejledning findes her Reset Yale dørlås


Beskrivelser af Ceres Panorama låsesystem opdateres af Jan Rahbek, mailto:cps@rahbek.se

Skift af batterier på din lejligheds dørlås

Vejledning til hvordan du låser op når batteriet er fladt, samt skift af batterier i din lejligheds dørlås - kan hentes her.

Information om YALE Doorman opdateres af Jan Rahbek, mailto:cps@rahbek.se

Navn på dørtelefonen ved indgangen

Er du ny i Ceres Panorama og ønsker dit navn på dørtelefonen, kan du sende en mail til Jan Rahbek fra Ceres Panorama cps@rahbek.se med fornavn/e, efternavn/e og telefonnummer/numre, som dørtelefonen skal ringe til når gæster ringer på. Husk at angive lejlighedsnummer.

Skrald og affaldsskakt

Affaldsskakt - anvendes nu udelukkende til restaffald

Følgende må ikke smides i affaldsskakten:
- Pizzabakker
- Pap
- Glasflasker
- Tekstil

Affald skal, for at undgå lugt, altid være indpakket, og poserne skal altid være lukkede.

Affaldsskakten må ikke benyttes i tidsrummet kl. 22-06 af hensyn til de omkringboende beboere.

Vores egen affaldsguide - læs mere her - Affaldsguide 2024

Foran Ceres Alle 11 findes nedgravede affaldsbeholdere til sorteret affald. Det er beboerens ansvar at sortere affald efter Kredsløbs anvisninger.

Guide til affaldssortering kan findes her: Affaldsortering november 2023

Det er Beboerens eget ansvar at skille sig af med øvrige affaldstyper i fx særskilt-opstillede containere i Ceres Byen, genbrugsstation eller ved at bestille storskrald.
Oversigt over affaldsstationer i Ceres Byen.

Storskrald

Storskrald må kun henstilles på afmærket areal i storskrald buret for enden af cykelskuret

Det er Beboerens eget ansvar at bortskaffe storskrald, men det er GRATIS

Storskrald afhentes af Kredsløb på onsdage i lige uger (det skal ikke længere bestilles)

Vigtigt hvad er storskrald og hvad er ikke!

Læs her hvordan du gør og ikke mindst hvad der er storskrald og hvad er ikke her

Hvis du har spørgsmål kontakt Kredsløb på telefon 77 88 10 10


Skift af filtre i ventilationsanlæg i teknikrum

Filtrene anbefales udskiftet hver 6. måned.

På billedet ses ventilationsanlæg i teknikrum, hvor de to filtre er markeret.

Når filtrene skal udskiftes, trækkes de gamle ud og de nye indsættes. Herefter holdes knapperne A og D inde på displayet samtidig i 5 sek. for at resette alarmen.
Find vejledning til udskiftning her.

De brugte filtre må IKKE smides ud i affaldsskakten. De skal afleveres på affaldsstationen.

Filtrene kan bestilles - fx. hos www.filterhuset.dk - Typen er "Airteam RDCD 3,5 standard filter med front"

Ved behov for service på anlægget - find nærmeste afdeling på www.airteam.dk som kan anvise en tekniker

Rens af afløb på altan

Langt de fleste lejligheder har fået monteret lem midt i terasse gulvet, så der er nem adgang til at rense afløbet som er placeret nedenunder.

Ifølge anbefaling fra A. Enggaard er det nok at kontrollere afløbet 1-2 gange årligt. Dette gøres ved at hælde et par spande vand ud på altanen og kontrollere, at vandet trækker væk. Hvis vandet forsvinder er der ikke grund til at gøre yderligere.

Hvis du ikke har få monteret lemmen har du samme forpligtelse til at checke afløbet og eventuelt rense det. Det gøres ved at demontere det midterste terrassebræt, som ligger over afløbet.

Bestilling af navneskilte

Navneskilte til både dørskilt og postkasse bestilles her: www.navneskilte-indlæg.dk

Rengøring af udsugning i badeværelse

Trænger udsugningsventilen i badeværelset til rengøring, er denne vejledning fra Tuborg Havnepark brugbar.

Altan afskærmning

Det er muligt at montere afskærmning med glas-/akrylplader på altanerne. Montering skal opfylde de tekniske specifikationer, som vedhæftet løsning angiver.

Information om skægkræ

Bestyrelsen har lavet en information omkring skægkræ.

De formerer sig hurtigt, og hvis de har de rette betingelser, er de vanskelige at bekæmpe.
De er observeret flere steder i Ceres Panorama bygningen.
I en etageejendom som vores kan de næsten uhindret brede sig til store dele af bygningen

Se nedenstående:

Information om skægkræ

Information om dæmpning af varmestråling med solfilm

Bestyrelsen har samlet noget information, samt retningslinjer vedrørende solfilm i Ceres Panorama.

Informationen er vedhæftet her


Sådan kommer du i gang med
Techem Beboer App

Techem, som er ansvarlig for aflæsning af målere i Ceres Panorama tilbyder en ny løsning, som gør det muligt at se information om hele Ceres Panoramas samlede forbrugstal, samt aflæse målerne for vand, varme og varmt brugsvand i din lejlighed via en app på din mobil telefon eller via via en hjemmeside, som du kan tilgå fra din computer.

For at komme i gang gør du følgende:

Hvis du er ejer sender du en mail til administratoren i Ceres Panorama Oluf Brix Hiltmar med tydelig angivelse af

- navn på den person der skal have adgang
- lejlighedsnummer
- din mail adresse

Når du sender bestillingen til vores administrator vil du efterfølgende modtage en mail fra Techem med information om hvordan du opretter dig som bruger.

I denne mail er der link til aktivering af din adgang til din lejligheds forbrug og måler oplysninger.
Du skal oprette din bruger adgang med din mail adresse og et password, du vælger selv.

Bemærk:
- Det er kun muligt at have een adgang til app'en pr. lejlighed
- Ved at bede om adgang til Techem beboer app'en, giver du administratoren tilladelse til at verificere oplysninger i vores ejer kartotek.

Du kan læse mere om Techem beboer app her:
Om Beboer App.

Administrator kan også hjælpe med skift af e-mail adresse og reset af password
- send mail til Oluf Brix Hiltmar

Teknisk vejjledning til røgalarm

Information om de røgalarmer der er opsat i lejlighederne kan du finde her her. En dansk udgaver er her

Bemærk at information om skift af batteri og test er på sidste side i vejledningen

Toilet og udskiftning af toiletsæde

Det originale toiletsæde kan ikke længere skaffes, da det i følge Enggaard er en udgået Cassøe "projekt" model, der er købt til et større projekt her.

Følgende sæde kan benyttes, det passer perfekt og er nemt at skifte.

Cassøe AquaLux-sæde Luksusmodel
Leverandørens nummer: 615384300

Det kan blandt andet købes hos VVS-shoppen i Højbjerg.