Fælleslokale

Fælleslokalet i Ceres PANORAMA er placeret i stuetagen ved siden af Foyeren med direkte udgang til stor terrasse og parkens grønne plæner.

Læs mere om retningslinjerne for brug og bookning af fælleslokalet (OBS! opdateret reglement) her.

Der er adgang til fælleslokalet med beboernes private nøglebrikker.

Med hensyn til at bruge fællesrummet, når dette ikke er udlejet, er det bestyrelsens beslutning, at alle beboere kan anvende fællesrummet frit.
Man må således gerne bruge fællesrummet til at afholde mødre gruppe, kortklub eller lignende.
Men det er ikke således, at man kan forbeholde sig fællesrummet alene. Det betyder, at hvis der f.eks. er 4 personer, som sidder sammen om en aktivitet, og andre ønsker at bruge rummet samtidigt, skal dette kunne lade sig gøre.

Når fælleslokalet ikke er udlejet, er det tilladt at benytte lokalet til sociale aktiviteter beboerne imellem.

For private arrangementer gælder normale lejebetingelser og priser stadig, jf. linket ovenfor.

Myndighedernes anvisninger til en hver tid overholdes, hvis restriktioner i form af et forsamlingsforbuddet indføres.

Brugen af fælleslokalet er på eget ansvar, og lokalet skal afleveres i rengjort tilstand.

Dagen før en udlejning skal lokalet være ryddet senest kl. 18.00. Det påhviler brugeren selv at tjekke, om fælleslokalet er ledigt. Dette kan ske i vores online bookingsystem.

Hvor det tidligere har kostet 250 kr. til dækning af rengøringsudgifter for brug af lokalet til arrangementer for alle beboere, vil det fremadrettet være afgiftsfrit. Dog skal de ansvarlige sørge for at aflevere lokalet i rengjort tilstand. Denne beslutning er taget ud fra et ønske om at stimulere fællesskabet i bygningen.

Der er nu etableret gæste netværk i fælleslokalet.
Læs mere her under.

Vilkår for anvendelse af det trådløse Internet i fælleslokaelt

Læs venligst nedenstående regler, inden du går i gang.

Adgang til Internet:
- For dig som lejer eller bruger af fællesrummet
- For dine gæster

Internettet kan således bruges:
- Til informationssøgning
- Til download af filer
- Til streaming af video og musik
- Til spil og anden underholdning

Det er ikke tilladt:
- At, foretage ulovlige download og/eller kopiering i henhold til gældende ophavsret
- At, søge sider med racistisk, voldeligt eller pornografisk indhold
- At benytte Internet adgangen, når du ikke er i / eller benytter fællesrummet

Sikkerhed:
- Den trådløse Internet gæsteadgang hos Ceres Panorama fællesrum er ikke krypteret og er at betragte som et åbent usikret hotspot.

Ansvar:
- Det er dit ansvar når du benytter Ceres Panorama fællesrum, at reglerne for brug af det trådløse Internet overholdes
- Ejerforeningen i Ceres Panorama fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader forårsaget af det trådløse netværk