Fælleslokale

Fælleslokalet i Ceres PANORAMA er placeret i stuetagen ved siden af Foyeren med direkte udgang til stor terrasse og parkens grønne plæner.

Læs mere om retningslinjerne for brug og bookning af fælleslokalet (OBS! opdateret reglement) her.

Der er adgang til fælleslokalet med beboernes private nøglebrikker.

Når fælleslokalet ikke er udlejet, er det tilladt at benytte lokalet til sociale aktiviteter beboerne imellem. For private arrangementer gælder normale lejebetingelser og priser stadig, jf. linket ovenfor.

Brugen af fælleslokalet er på eget ansvar, og lokalet skal afleveres i rengjort tilstand.

Godkendte klubber har fortrinsret til brugen af lokalet på aftalte tidsrum.

Dagen før en udlejning skal lokalet være ryddet senest kl. 18.00. Det påhviler brugeren selv at tjekke, om fælleslokalet er ledigt. Dette kan ske i vores online bookingsystem.

Hvor det tidligere har kostet 250 kr. til dækning af rengøringsudgifter for brug af lokalet til arrangementer for alle beboere, vil det fremadrettet være afgiftsfrit. Dog skal de ansvarlige sørge for at aflevere lokalet i rengjort tilstand. Denne beslutning er taget ud fra et ønske om at stimulere fællesskabet i bygningen.